اسامی اعضای هیئت مدیره از سال 71 تا کنون

اسامی هيئت های مديره قبلی انجمن

صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ 3/6/1387 و هيات مديره مورخ 16/7/1387

نام و نام خانوادگی اعضای هيات مديره سمت

1- آقای دکتر علی آهون‌منش رئيس

2- آقای دکتر حشمت اله رحيميان نائب رئيس

3- آقای دکتر بهرام شريف نبی دبير

4- آقای دکتر مهرداد عباسی خزانه‌دار

5- خانم دکتر منصوره ميرابوالفتحی مسئول انتشارات و تبليغات

نام و نام خانوادگی اعضای علی‌البدل هيات مديره

1-آقای دکتر محمد رضوی

2- آقای دکتر سيدمحسن تقوی

نا و نام خانوادگی بازرسان سمت

1- آقای دکتر مسعود احمدزاده بازرس اصلی

2- آقای مهندس مزدشت گيتی بازرس علی‌البدل


صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده نوبت دوم مورخ 11/6/1385 و هيات مديره مورخ 28/6/1385

نام و نام خانوادگی اعضای هيات مديره سمت

1- آقای دکتر علی آهون‌منش رئيس

2- آقای دکتر عباس شريفی تهرانی نائب رئيس

3- خانم دکتر منصوره ميرابوالفتحی دبير

4- آقای دکتر مهرداد عباسی خزانه‌دار

5-آقای دکتر غلامحسين مصاحبی عضو

نام و نام خانوادگی اعضای علی‌البدل هيات مديره

1-آقای دکتر سيداکبر خداپرست

2- آقای دکتر محمد جوان نيکخواه

نا و نام خانوادگی بازرسان سمت

1- آقای دکتر مسعود احمدزاده بازرس اصلی

2- آقای دکتر عبدالحسين جمالی‌زواره بازرس علی‌البدل

صورتجلسه مورخ 28/7/1383

نام و نام خانوادگی اعضای هيات مديره سمت

1- آقای دکتر علی آهون‌منش رئيس

2- آقای دکتر عباس شريفی تهرانی نائب رئيس

3- خانم دکتر منصوره ميرابوالفتحی دبير

4- آقای دکتر مهرداد عباسی خزانه‌دار

5-آقای دکتر بهرام شريف‌نبی عضو

نام و نام خانوادگی اعضای علی‌البدل هيات مديره

1-آقای مهندس منوچهر ايزديار

2- آقای دکتر محمد رضوی

نا و نام خانوادگی بازرسان سمت

1- آقای دکتر همايون افشاری‌آزاد بازرس اصلی

2- آقای دکتر حشمت‌اله امينيان بازرس علی‌البدل

صورتجلسه مورخ 16/6/1385 و هيات مديره مورخ 28/6/1381

نام و نام خانوادگی اعضای هيات مديره سمت

1- آقای دکتر علی آهون‌منش رئيس

2- آقای دکتر عباس شريفی تهرانی نائب رئيس

3- خانم دکتر منصوره ميرابوالفتحی دبير

4- آقای مهندس اصغر بناپور خزانه‌دار

5-آقای دکتر حشمت‌اله رحيميان عضو

نام و نام خانوادگی اعضای علی‌البدل هيات مديره

1-آقای دکتر مسعود شمس‌بخش

2- آقای دکتر محسن تقوی

نا و نام خانوادگی بازرسان سمت

1- آقای دکتر مهرداد عباسی بازرس اصلی

2- آقای دکتر محمود دامادزاده بازرس علی‌البدل

صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/8/1379

نام و نام خانوادگی اعضای هيات مديره سمت

1- آقای دکتر علی آهون‌منش رئيس

2- آقای دکتر عباس شريفی تهرانی نائب رئيس

3- خانم دکتر منصوره ميرابوالفتحی دبير

4- آقای مهندس اصغر بناپور خزانه‌دار

5-آقای دکتر سيدمحمد اشکان عضو

نام و نام خانوادگی اعضای علی‌البدل هيات مديره

1-آقای دکتر محمود دامادزاده

2- آقای دکتر علی‌اکبر حجت‌جلالی

نا و نام خانوادگی بازرسان سمت

1- آقای دکتر ابراهيم پورجم بازرس اصلی


صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1/6/1378

نام و نام خانوادگی اعضای هيات مديره سمت

1- آقای دکتر ابراهيم بهداد رئيس

2- آقای دکتر عباس شريفی تهرانی نائب رئيس

3- خانم دکتر مهوش بهروزين دبير

4- آقای دکتر محمد ترابی خزانه‌دار

5-آقای دکتر سيدمحمد اشکان مسئول انتشارات

نام و نام خانوادگی اعضای علی‌البدل هيات مديره

1- آقای دکتر علی‌اکبر حجت‌جلالی

نا و نام خانوادگی بازرس سمت

1- آقای دکتر احمد خيری بازرس اصلی


صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 1/6/1377

نام و نام خانوادگی اعضای هيات مديره سمت

1- آقای دکتر ابراهيم بهداد رئيس

2- آقای دکتر عباس شريفی تهرانی نائب رئيس

3- آقای دکتر علی بامداديان دبير

4- آقای دکتر محمد ترابی خزانه‌دار

5-آقای دکتر سيدمحمد اشکان مسئول انتشارات

نام و نام خانوادگی اعضای علی‌البدل هيات مديره

1- خانم دکتر مهوش بهروزين

2- آقای دکتر علی اکبر بهجت‌نيا

نا و نام خانوادگی بازرس سمت

1- آقای دکتر احمد خيری بازرس اصلی


صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 15/7/1374

نام و نام خانوادگی اعضای هيات مديره سمت

1- آقای دکتر ابراهيم بهداد رئيس

2- آقای دکتر علی آهون‌منش نائب رئيس

3- آقای دکتر علی بامداديان دبير

4- آقای مهندس منوچهر ايزديار خزانه‌دار

5-آقای دکتر عباس شريفی تهرانی مسئول روابط عمومی

نام و نام خانوادگی بازرس سمت

1- آقای مهندس اصغر بناپور بازرس اصلی


صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 4/6/1371

نام و نام خانوادگی اعضای هيات مديره سمت

1- آقای دکتر ابراهيم بهداد رئيس

2- آقای دکتر علی آهون‌منش نائب رئيس

3- آقای دکتر محمد ترابی دبير

4- آقای دکتر علی بامداديان خزانه‌دار

5-آقای دکتر عباس شريفی تهرانی عضو

نام و نام خانوادگی اعضای علی‌البدل هيات مديره

3- آقای دکتر قوام‌الدين شريف

4- خانم مهندس زهرا زکئيی

نا و نام خانوادگی بازرس سمت

1-آقای مهندس عليرضا کريمی‌روزبهانی بازرس اصلی

2- آقای مهندس اصغر بناپور بازرس علی‌البدل

ورود کاربران
نام کاربری
رمز عبور
[رمز عبور را فراموش کردم]
آمار بازدیدکنندگان

  • افراد آنلاین: 3
  • بازدید امروز: 32
  • بازدید این ماه: 32
  • بازدید امسال: 4374
  • کل بازدید ها: 225,214