سایت قدیم

با توجه به اقدامات به روز رسانی پایگاه انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران ، در صورت نیاز جهت دسترسی به سایت قدیم انجمن می توانید اینجا کلیک کنید.

اسامی اعضای هیئت مدیره از سال 71 تا کنون

اسامی هيئت های مديره قبلی انجمن

صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ 3/6/1387 و هيات مديره مورخ 16/7/1387

نام و نام خانوادگی اعضای هيات مديره سمت

1- آقای دکتر علی آهون‌منش رئيس

2- آقای دکتر حشمت اله رحيميان نائب رئيس

3- آقای دکتر بهرام شريف نبی دبير

4- آقای دکتر مهرداد عباسی خزانه‌دار

5- خانم دکتر منصوره ميرابوالفتحی مسئول انتشارات و تبليغات

نام و نام خانوادگی اعضای علی‌البدل هيات مديره

1-آقای دکتر محمد رضوی

2- آقای دکتر سيدمحسن تقوی

نا و نام خانوادگی بازرسان سمت

1- آقای دکتر مسعود احمدزاده بازرس اصلی

2- آقای مهندس مزدشت گيتی بازرس علی‌البدل


صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده نوبت دوم مورخ 11/6/1385 و هيات مديره مورخ 28/6/1385

نام و نام خانوادگی اعضای هيات مديره سمت

1- آقای دکتر علی آهون‌منش رئيس

2- آقای دکتر عباس شريفی تهرانی نائب رئيس

3- خانم دکتر منصوره ميرابوالفتحی دبير

4- آقای دکتر مهرداد عباسی خزانه‌دار

5-آقای دکتر غلامحسين مصاحبی عضو

نام و نام خانوادگی اعضای علی‌البدل هيات مديره

1-آقای دکتر سيداکبر خداپرست

2- آقای دکتر محمد جوان نيکخواه

نا و نام خانوادگی بازرسان سمت

1- آقای دکتر مسعود احمدزاده بازرس اصلی

2- آقای دکتر عبدالحسين جمالی‌زواره بازرس علی‌البدل

صورتجلسه مورخ 28/7/1383

نام و نام خانوادگی اعضای هيات مديره سمت

1- آقای دکتر علی آهون‌منش رئيس

2- آقای دکتر عباس شريفی تهرانی نائب رئيس

3- خانم دکتر منصوره ميرابوالفتحی دبير

4- آقای دکتر مهرداد عباسی خزانه‌دار

5-آقای دکتر بهرام شريف‌نبی عضو

نام و نام خانوادگی اعضای علی‌البدل هيات مديره

1-آقای مهندس منوچهر ايزديار

2- آقای دکتر محمد رضوی

نا و نام خانوادگی بازرسان سمت

1- آقای دکتر همايون افشاری‌آزاد بازرس اصلی

2- آقای دکتر حشمت‌اله امينيان بازرس علی‌البدل

صورتجلسه مورخ 16/6/1385 و هيات مديره مورخ 28/6/1381

نام و نام خانوادگی اعضای هيات مديره سمت

1- آقای دکتر علی آهون‌منش رئيس

2- آقای دکتر عباس شريفی تهرانی نائب رئيس

3- خانم دکتر منصوره ميرابوالفتحی دبير

4- آقای مهندس اصغر بناپور خزانه‌دار

5-آقای دکتر حشمت‌اله رحيميان عضو

نام و نام خانوادگی اعضای علی‌البدل هيات مديره

1-آقای دکتر مسعود شمس‌بخش

2- آقای دکتر محسن تقوی

نا و نام خانوادگی بازرسان سمت

1- آقای دکتر مهرداد عباسی بازرس اصلی

2- آقای دکتر محمود دامادزاده بازرس علی‌البدل

صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/8/1379

نام و نام خانوادگی اعضای هيات مديره سمت

1- آقای دکتر علی آهون‌منش رئيس

2- آقای دکتر عباس شريفی تهرانی نائب رئيس

3- خانم دکتر منصوره ميرابوالفتحی دبير

4- آقای مهندس اصغر بناپور خزانه‌دار

5-آقای دکتر سيدمحمد اشکان عضو

نام و نام خانوادگی اعضای علی‌البدل هيات مديره

1-آقای دکتر محمود دامادزاده

2- آقای دکتر علی‌اکبر حجت‌جلالی

نا و نام خانوادگی بازرسان سمت

1- آقای دکتر ابراهيم پورجم بازرس اصلی


صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1/6/1378

نام و نام خانوادگی اعضای هيات مديره سمت

1- آقای دکتر ابراهيم بهداد رئيس

2- آقای دکتر عباس شريفی تهرانی نائب رئيس

3- خانم دکتر مهوش بهروزين دبير

4- آقای دکتر محمد ترابی خزانه‌دار

5-آقای دکتر سيدمحمد اشکان مسئول انتشارات

نام و نام خانوادگی اعضای علی‌البدل هيات مديره

1- آقای دکتر علی‌اکبر حجت‌جلالی

نا و نام خانوادگی بازرس سمت

1- آقای دکتر احمد خيری بازرس اصلی


صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 1/6/1377

نام و نام خانوادگی اعضای هيات مديره سمت

1- آقای دکتر ابراهيم بهداد رئيس

2- آقای دکتر عباس شريفی تهرانی نائب رئيس

3- آقای دکتر علی بامداديان دبير

4- آقای دکتر محمد ترابی خزانه‌دار

5-آقای دکتر سيدمحمد اشکان مسئول انتشارات

نام و نام خانوادگی اعضای علی‌البدل هيات مديره

1- خانم دکتر مهوش بهروزين

2- آقای دکتر علی اکبر بهجت‌نيا

نا و نام خانوادگی بازرس سمت

1- آقای دکتر احمد خيری بازرس اصلی


صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 15/7/1374

نام و نام خانوادگی اعضای هيات مديره سمت

1- آقای دکتر ابراهيم بهداد رئيس

2- آقای دکتر علی آهون‌منش نائب رئيس

3- آقای دکتر علی بامداديان دبير

4- آقای مهندس منوچهر ايزديار خزانه‌دار

5-آقای دکتر عباس شريفی تهرانی مسئول روابط عمومی

نام و نام خانوادگی بازرس سمت

1- آقای مهندس اصغر بناپور بازرس اصلی


صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 4/6/1371

نام و نام خانوادگی اعضای هيات مديره سمت

1- آقای دکتر ابراهيم بهداد رئيس

2- آقای دکتر علی آهون‌منش نائب رئيس

3- آقای دکتر محمد ترابی دبير

4- آقای دکتر علی بامداديان خزانه‌دار

5-آقای دکتر عباس شريفی تهرانی عضو

نام و نام خانوادگی اعضای علی‌البدل هيات مديره

3- آقای دکتر قوام‌الدين شريف

4- خانم مهندس زهرا زکئيی

نا و نام خانوادگی بازرس سمت

1-آقای مهندس عليرضا کريمی‌روزبهانی بازرس اصلی

2- آقای مهندس اصغر بناپور بازرس علی‌البدل

ورود کاربران
نام کاربری
رمز عبور
[رمز عبور را فراموش کردم]
آمار بازدیدکنندگان

  • افراد آنلاین: 0
  • بازدید امروز: 1
  • بازدید این ماه: 1764
  • بازدید امسال: 19717
  • کل بازدید ها: 224,766