شرایط عضویت در انجمن

انواع و شرايط عضويت در انجمن عبارت است از:

 • عضويت پيوسته: کليه افرادی که درجه دکتری، کارشناسی ارشد، و يا کارشناسی در رشته بيماريهای گياهی و يا رشته‌های وابسته ‌باشند می‌توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند. متقاضيان لازم است برگ تقاضای عضويت در انجمن را تکميل و به امضاء دو نفر معرف از اعضای پيوسته انجمن برسانند و اين برگ تقاضا را به همراه دو قطعه عکس و تصوير آخرين مدرک تحصيلی به دبيرخانه انجمن ارسال دارند. احراز قطعی عضويت منوط به تصويب هيات مديره و پرداخت حق عضويت می‌باشد.
 • عضو وابسته: کليه دانشجويانی که در رشته‌های گياهپزشکی به تحصيل اشتغال دارند می‌توانند بعنوان عضو وابسته انجمن پذيرفته شوند. دواطلبان بايستی فرم مخصوص تقاضای عضويت را تکميل و پس از امضای دو نفر از اعضاء هيئت علمی گروه گياهپزشکی دانشکده مربوط که عضو پيوسته انجمن می‌باشند همراه با گواهی اشتغال به تحصيل و دو قطعه عکس به دبيرخانه انجمن ارسال دارند.
 • عضويت افتخاری: شخصيت‌های ايرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمينه‌های بيماری گياهان و علوم وابسته حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن کمک‌های موثر و ارزنده‌ای نموده باشند، به عضويت افتخاری در می‌آيند. عضويت اين افراد با پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومی انجام می‌شود.
 • اعضای موسساتی (حقوقی): سازمان‌هايی که در زمينه‌های علمی و پژوهشی مربوط به فعاليت دارند می‌توانند به عضويت انجمن درآيند. پيشنهاد اين اعضاء توسط هيات مديره بررسی و با تصويب مجمع عمومی انجام می‌پذيرد.
  • تبصره 1: اعضاء افتخاری کليه مزايای اعضاء پيوسته انجمن بجز حق انتخاب شدن به عضويت هيأت مديره را دارا هستند.
  • تبصره 2: اعضاء مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

هر يک از اعضاء سالانه مبلغی را که ميزان آن توسط مجمع عمومی تعيين می‌گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد.

 • تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايی نسبت به دارايی برای عضو ايجاد نمی‌کند.
 • تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.
 • تبصره 3: اعضاء وابسته انجمن فقط 50 درصد حق عضويت که طبق اساسنامه و آئين‌نامه‌ها تعيين شده است پرداخت می‌کنند. اين اعضاء حداکثر تا سه سال می‌توانند از اين مزايا استفاده کنند.

عضويت در يکی از موارد زير خاتمه می‌يابد:

 • استعفای کتبي
 • عدم پرداخت حق عضويت سالانه به مدت دو سال
  • تبصره 1: تاييد خاتمه عضويت با هيات مديره است.
  • تبصره 2: قبول مجدد عضويت عضو مستعفی منوط به پرداخت بدهی بابت عضويت قبلی او خواهد بود.
ورود کاربران
نام کاربری
رمز عبور
[رمز عبور را فراموش کردم]
آمار بازدیدکنندگان

 • افراد آنلاین: 1
 • بازدید امروز: 45
 • بازدید این ماه: 45
 • بازدید امسال: 4387
 • کل بازدید ها: 225,214