سایت قدیم

با توجه به اقدامات به روز رسانی پایگاه انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران ، در صورت نیاز جهت دسترسی به سایت قدیم انجمن می توانید اینجا کلیک کنید.

فهرست اعضای پیوسته

ردیفنام و نام خانوادگیایمیلشروع عضویتپایان عضویت
1محمود آخوندیmahmoudmahmoud7321@gmail.com1400-09-301401-09-30
2فاطمه آزاددیسفانیf_azaddisfani@yahoo.com1394-10-171403-06-10
3محمدرضا آصف شایانasef_iran@yahoo.com1394-07-271397-07-27
4عباس آقاییaghaei.1356@yahoo.com1394-07-081395-07-08
5اکبر آهنگرانakahangaran@ut.ac.ir1394-10-051395-10-05
6عبداله احمدپورahmadpour.abdollah@gmail.com1394-01-271395-01-27
7سیده اکرم احمدپورsa_ahmadpoor@yahoo.com1401-10-261402-10-26
8علیرضا احمدیAlirahmadi2000@gmail.com1394-10-131395-10-13
9محمد ناصر ارجمندmnarjmand@yahoo.com1395-06-201397-06-20
10مهدی ارزنلوarzanlou@tabrizu.ac.ir1395-08-151396-08-15
11جعفر ارشادdjafarershad@gmail.com1394-08-231450-12-27
12سینا ارشدیarshadi.sina69@yahoo.com1394-02-021398-02-02
13مهسا اسدیانgenetic.asn@gmail.com1401-09-261402-09-26
14علی اسکندریeskandari@Safe-mail.net1394-07-211395-07-21
15عسل سادات اسلامیa_eslami_1988@yahoo.com1393-11-61394-11-06
16رضوان اسلامیrezvan.arshadbimari2022@gmail.com1401-06-201402-06-20
17مائده اسماعیلیmaedeesmaelly75@gmail.com1401-06-141402-06-14
18ذبیح الله اعظمی ساردوئیzabih.azami@gmail.com1395-06-151396-06-15
19آي سن افخمي فرa_afkhamifar@yahoo.com1394-11-201395-11-20
20علیرضا افشاری فرafshari@shirazu.ac.ir1395-03-121398-03-12
21حمید افضلیphytophthora.afzali@gmail.com1394-07-291396-07-29
22مسعود اکبری مطلقmasod6826@gmail.com1401-09-281402-09-28
23مجید الداغیm_aldaghi@yahoo.com1395-03-091396-03-09
24کیخسرو امامیkeykhosro_emami@yahoo.com1397-08-011399-08-01
25ناصر امانی فرsahragardn@yahoo.com1394-10-061396-10-06
26محمد امیری بنابmohammad.amir.b.74@gmail.com1398-06-251402-06-25
27مجيد اولياolia100@yahoo.com1394-08-271395-08-27
28کاوس ایازپورkayazpour@yahoo.com1393-11-121395-11-12
29جمیله ایرندگانیj.irandegani@alumni.ut.ac.ir1393-12-251394-12-25
30ولی اله بابایی زادbabaeizad@yahoo.com1397-06-141398-06-14
31داود باقیdavood_baghi@yahoo.com1394-07-191395-07-19
32منصوره باکويی کتريمیmansorehmbk@yahoo.com1401-09-191402-09-19
33بهادر بدیعیbahadorhhh462@gmail.com1395-06-231402-02-11
34فاطمه برزگر مروستیbarzegar.fatmeh@gmail.com1399-07-121400-07-12
35ساره بقائی راوریs.baghaee@ferdowsi.um.ac.ir1394-07-261402-07-26
36کیوان بهبودیbehbodi@ut.ac.ir1401-06-121402-06-12
37سید علی اکبر بهجت نیاakbar_behjatnia@hotmail.com1394-09-011399-09-01
38کامبیز بهمنیkbahmani2000@yahoo.com1400-02-181401-02-18
39حمید بی پرواhamid.biparva@yahoo.com1401-12-081402-12-08
40ناصر بيك زادهbeiczadeh@gmail.com1393-04-121394-04-12
41اطهر پارساپورathar.parsapoor@yahoo.com1399-10-221401-10-22
42فرزانه پور اسماعیلporesmaielfarzaneh@gmail.com1401-06-201402-06-20
43نیلوفر پوراحتشامnilufar.pur.ehtesham@gmail.com1398-06-251401-05-08
44محمدعلی پوراسکندریانm.pooreskandarian@modares.ac.ir1401-06-201402-06-20
45منیره پورجعفریmonir.pourjafari@gmail.com1398-09-271402-09-27
46ابراهیم پورجمPourgame@modares.ac.ir1394-09-151395-09-15
47رضا پوررحیمpourrahim@yahoo.com1398-03-071398-06-07
48حامد پورعلیhamed.pourali@yahoo.com1400-07-171401-07-17
49سمیرا پیغامی آشناییsaharpeighamy@yahoo.com1394-06-091395-06-09
50ندا پیمانیNeda_8903674@yahoo.com1399-07-141401-07-14
51یاسمن تاجیک غریبیyasaman_tajik69@yahoo.com1395-03-081396-03-08
52محمد علی تاجیک قنبریm.tajick@gmail.com1394-12-111395-12-11
53مجید توصیفیانmajid_tosifian@yahoo.com1394-08-131397-08-13
54پرسا تیموریp_teymuri@yahoo.com1395-03-161397-03-16
55عبدالحسين جمالی زوارهahjamaliz@yahoo.com1394-09-081397-09-08
56محمد جوان نیکخواهjnikkhah@ut.ac.ir1394-09-151396-09-15
57کاوه جوانشیر جاویدkaveh_javanshir1982@yahoo.com1395-09-301396-09-30
58مهسا جهان دیده mah.jahandideh@gmail.com1401-01-261402-01-26
59دلبر چهل امیرانیAmiranie.1356@yahoo.com1394-07-081395-07-08
60زهرا حاجی آبادیzahra.hj379@gmail.com1401-09-291402-09-29
61کیوان حسن پور لسکوکلایهkey.hasanpoor@yahoo.com1399-10-221400-10-22
62علیرضا حسین خانزاده رزمقانalirezakhanzadeh59@gmail.com1402-02-211403-02-21
63علی حسین نژادalihosseinnezhad2005@yahoo.com1394-05-311395-05-31
64اکبر حسینی پورHosseini@uk.ac.ir1395-08-091396-08-09
65زینب حقیhaghizeinab@yahoo.com1400-08-161401-08-16
66سمیه حمزویsomayehhamzavi1987@gmail.com1400-03-071401-03-07
67رضا خاکورkhakvar@gmail.com1397-06-141398-06-14
68معین خجسته پشتیریmoeinkhojaste91@ut.ac.ir1397-08-271398-08-27
69سید اکبر خداپرستblumeria2015@gmail.com1394-08-241402-10-01
70معصومه خودmares_kojur@yahoo.com1398-04-091402-08-10
71احمد خیریkheiri.ahmad@gmail.com1394-11-121395-11-12
72مهدی داوریmdavari@uma.ac.ir1392-11-281403-11-28
73هاله دخانچیh.dokhanchi@yahoo.com1399-11-201400-11-20
74عزیزاله درگلالهaziz1360dargalaleh@gmail.com1401-06-201402-06-20
75علیرضا درویشیalirezadarvishi763@gmail.com1401-06-141402-06-14
76سیمین دهقانdehghan.si6868@gmail.com1400-09-081401-09-08
77علی دهقانیa_dehghanfarm@yahoo.com1395-06-141402-06-03
78اکبر دیزجیadizaji@ut.ac.ir1394-08-251400-08-23
79امیر ذوالفقاریazphytophthorose2012@ro.ru1394-06-111396-06-11
80مینا راستگوm.rastgou@urmia.ac.ir1394-06-091402-06-22
81لیلا ربیعیRabiei.14elm@gmail.com1401-08-281402-08-28
82حمید رحیمی منجزیdrplant7@gmail.Com1401-03-171402-03-17
83جواد رزمیJ_razmi@yahoo.com1399-11-051402-06-15
84مریم رستگارmaryamrastgar@yahoo.com1397-01-141398-01-14
85مهشید رستم پورsisil131@yahoo.com1399-09-201400-09-20
86مهسا رستمیmahsarostami127@gmail.com1399-06-191401-10-25
87فرحناز رسولی میانکوهrasooli.farahnaz@yahoo.com1400-03-311402-03-31
88شکوفه رشیدیsh90.rashidi@gmail.com1401-03-161403-03-16
89رسول رضائیrasoolrezaei61@yahoo.com1394-02-271395-02-27
90محمد رضاییRezaeeafa@gmail.com1399-12-021400-12-02
91سید اسماعیل رضویrazavi@gau.ac.ir1397-06-201407-06-20
92محمد رضی نتاجmrazinataj@yahoo.com1397-02-241398-02-24
93جواد رمضانی اول ریابیj.r.reiab@gmail.com1401-07-221402-07-22
94رامین روح پرورraminroohparvar@yahoo.com1398-06-251399-06-25
95مهران روشن روmehranroshan1994@gmail.com1401-06-141402-06-14
96وحید رهجوvrahjoo@yahoo.com1402-02-131403-02-13
97لیلا زارعzare_L@yahoo.com1383-04-151394-04-15
98رسول زارعsimplicillium@yahoo.com1394-09-291395-09-29
99صادق زارعیsadegh.zarei66@gmail.com1401-03-191402-03-19
100مرجان زکی خانیzakikhani.marjan@gmail.com1400-08-101402-08-10
101نازیار زندیاوریnazyarzandyavari66@yahoo.com1399-11-041402-11-04
102جواد زیار پایین رودپشتیziar3javad@gmail.com1395-03-091396-03-09
103آتنا زیدآبادی نژادatena.zeid66@gmail.com1395-03-171398-03-17
104لیلا زیرکleilazirak@gmail.com1401-09-041403-09-04
105فاطمه زینتی فخرابادzinati.fateme@gmail.com1402-02-301403-02-30
106عادله سبحانی پورasobhanopour@gmail.com1401-06-201403-06-20
107راضیه ستاریSattarir76@gmail.com1399-11-271401-11-27
108ابوالفضل سرپلهasarpeleh@yahoo.com1393-02-151397-02-15
109مهدی سعادتیmsaadati2217@yahoo.com1395-06-151403-06-15
110جمشید سلطانی ایدلیکیsoltani_jam@yahoo.com1394-11-191402-09-21
111فاطمه سلیمانی نیاکیsoolmazsn@yahoo.com1395-02-261397-02-26
112سپیده سیاهپوشSepide.syp66@gmail.com1401-06-091402-06-09
113سید آزاده سیدی گیلانیazadehseyedii@yahoo.com1401-06-201402-06-20
114الهه سیف اللهیellaheh.seifollahi@yahoo.com1399-10-171400-10-17
115مرتضی شاه میرزائیm.shahmirzaie@yahoo.com1399-12-161400-12-16
116روح الله شریفیr.sharifi@razi.ac.ir1398-06-181408-06-18
117پریسا شریفی pasharifi@alumni.ut.ac.ir1401-12-061402-12-06
118کسری شریفی وش فامkasharifi@yahoo.com1394-08-201399-08-20
119اسماعیل شمسesmaeil.shams.soo@ut.ac.ir1397-01-141398-01-14
120علی شمسali.shams11@gmail.com1399-11-061400-11-06
121مسعود شمس بخشshamsbakhsh@gmail.com1394-09-011395-09-01
122منیره شهابیmonireh_shahabi@yahoo.com1401-10-101402-10-10
123مائده شهیری طبرستانیmaedeshahiri@yahoo.com1397-06-201402-08-20
124سید ادیب شیخ احمدیseyedadibsheikhahmadi@gmail.com1401-12-081402-12-08
125مهیار شیخ الاسلامی آل آقاm1sheikh@yahoo.com1395-03-121396-03-12
126مهرداد صالح زادهmehrdadsalehzadeh@gmail.com1401-06-201402-06-20
127محمد صالحی ابرقوئیsalehi_abarkoohi@yahoo.com1396-02-091402-02-09
128سیده حدیث صدریs.hadissadri@gmail.com1401-06-201402-06-20
129ناصر صفاییnsafaie@modares.ac.ir1395-06-151450-06-15
130بنفشه صفایی فراهانیbanafshesafaie@gmail.com1394-06-091395-06-09
131شیوا صفرپور کپورچالیshiva.safarpour99@gmail.com1401-09-121402-09-12
132محمد رضا صفرنژادmrsafarnejad@yahoo.com1395-03-171396-03-17
133منصور صلاتیmansoursalati1@gmail.com1393-06-021396-12-02
134پیمان طاهریp.taheri1365@gmail.com1401-12-061402-12-06
135علی طبرستانیali.Tabarestani.1992@gmail.com1397-06-131398-06-13
136مهدی عبدالله پورabdollahpourmahdi697@yahoo.com1401-06-201402-06-20
137الهام عبدالملکیabdolmaleki.198@gmail.com1402-01-261404-01-26
138محمد عبدالهیabdollahi@yu.ac.ir1394-07-281395-07-28
139دیدار عزیزیdidar.azizi3135@gmail.com1401-06-141402-06-14
140حسین علائی شاه ولی انارhossein.alaei@vru.ac.ir1394-06-281396-06-26
141نازنین علاقه بندزادهnazgol_zadeh@yahoo.com1394-01-131395-01-13
142فرزاد علی رمجیfarzadaliramaji@yahoo.com1400-10-211402-10-21
143اطهر علی شیریalishiria@yahoo.com1399-11-291400-11-29
144مصطفی غزنوی نیاmghaznavinia@yahoo.com1394-08-111399-08-11
145رسول غلامعلیانr.gholamalian57@gmail.com1399-07-141400-07-14
146صديقه فاطميsfatemy@yahoo.com1395-08-261396-08-26
147زینب فتوحیانjfotoohiyan@yahoo.com1394-06-141395-06-14
148سالار فر خ وندsalarfarokhvand90@gmail.com1400-01-281402-01-28
149معصومه فرجیmfaraji@ut.ac.ir1395-06-151397-06-15
150مهدی فرخ وند mehdifar916@gmail.com1401-09-211402-09-21
151رضا فرخی نژادfarokhi_reza@yahoo.com1394-09-011395-09-01
152درنا فرقانیdornaforghani140@gmail.com1399-10-171400-10-17
153راضیه قائمیrazieh.ghaemi@yahoo.com1398-02-151404-09-27
154رضا قادریrghsh2009@gmail.com1399-06-181400-06-18
155سارا قارونی کاردانیsaragharooni@yahoo.com1398-04-091404-04-09
156ساسان قاسمیssghasemi@yahoo.com1394-08-191396-08-19
157ابوالقاسم قاسمیidghasemi@yahoo.com1394-08-241395-08-24
158محمدحامد قدوم پاریزی پورparizi.hamed@gmail.com1395-06-151396-06-15
159الهام قدیرزادهniloo74gh@yahoo.com1395-4-121396-4-12
160قاسم قربانیgh.ghorbani@yahoo.com1395-06-061402-07-05
161گلزار قربانیgolzar.ghorbani@yahoo.com1401-06-171402-06-17
162قاسم قربانی خطیرgeokhatir@gmail.com1394-11-041395-11-04
163هنگامه قطبیghotbi120547@gmail.com1401-10-241402-10-24
164فاطمه قلاوندf.qalavand@yahoo.com1399-10-271400-10-27
165یوبرت قوستاghoosta@gmail.com1394-05-141404-05-14
166اکبر کارگر بیدهkaregar@shirazu.ac.ir1394-08-181401-08-30
167لیلا کاشی نهنجیleila547@yahoo.com1393-06-151395-06-15
168مهرویه کتابچیmahru.ketabchi@gmail.com1393-12-011395-12-01
169حنیفه کریمیkarimihanifeh@gmail.com1401-06-201402-06-20
170محمود رضا کریمی شهریkarimi_in@yahoo.com1394-08-271395-08-27
171الهه گرامیeligerami1363@gmail.com1398-12-051399-12-05
172مرتضی گل محمدیmgolm2009@gmail.com1397-06-131398-06-13
173علی گومه ءaligomeh1394@gmail.com1394-03-261395-03-26
174کیارش مجتبویkiarashmojtabavi@gmail.com1394-07-011402-01-31
175محمدرضا محمدیmr.mohammadi@hotmail.com1393-07-201394-07-20
176موسی محمدیm2.musa90@gmail.com1396-08-141402-08-14
177حمید محمدیhmohammadi@uk.ac.ir1397-06-131398-06-13
178رقیه محمدیmozhganmohammadi1364@gmail.com1399-07-141402-06-14
179نسترن محمدی آچاچلوییnastaran.mohammadi.186@gmail.com1401-06-201402-06-20
180نيلوفر محمدی آچاچلوييniloofar.mohammadi.186@gmail.com1401-06-201402-06-20
181سیامک محمدی تک بلاغsavalanm452@gmail.com1394-11-041395-11-04
182مهدي محمديان سرچشمهmehdimohamadian898@yahoo.com1399-10-221401-10-22
183فرشید محمودیf.m3162@yahoo.com1401-09-121402-09-12
184اسماعیل محمودیe.mahmoudi@khuisf.ac.ir1400-06-311401-06-31
185مجتبی مرادزاده اسکندریmmeplantpathologist@gmail.com1394-07-271402-09-23
186زهره مرادیzohrehmoradi216@gmail.com1396-04-181398-07-02
187حسین مصدقیhosseinmosadeghi1372@gmail.com1400-03-071401-03-07
188محمود معصومیmasoumi@shirazu.ac.ir1394-09-011399-09-01
189حسین معصومیmasoomi@uk.ac.ir1395-03-091396-03-09
190مهسا معقولیmahsamaghooli@yahoo.com1401-10-241402-10-24
191مائده معین الدینیmaedehmoeinedini@yahoo.com1396-01-191397-01-19
192آرمين مغروریarmin.maghrouri@yahoo.com1400-07-201402-07-20
193سجاد مقبلی هنزائئsajjadmoghbeli70@yahoo.com1397-03-011398-03-01
194علی ملیحی پورa.malihipour@areeo.ac.ir1398-06-251399-06-25
195مریم منزهmaryam.monazzah@yahoo.com1399-10-171400-10-17
196رويان منشيrooyaan@yahoo.com1394-05-271395-05-27
197امیر منطقیamir.manteqi@gmail.com1399-03-261402-09-06
198حسن مومنیhmomeni5@gmail.com1399-08-051400-09-01
199داریوش مهرشاهیmehrshahi_d@yahoo.com1394-07-281395-07-28
200منصوره میرابولفتحیmmirab2000@yahoo.com1394-08-191399-08-19
201مهناز میرزائیmahnazmirzai@yahoo.com1394-06-161396-06-16
202مهدی میرزائیMirzaiem@ut.ac.ir1399-10-141404-01-27
203امیر میرزادی گوهریmirzadighohari@ut.ac.ir1397-12-071398-12-07
204مریم میرطالبیmirtalebi_kn@yahoo.com1394-08-111401-09-12
205سهيلا ميرزاييmirzaei_80@yahoo.com1393-11-221450-11-01
206شمس اله نجفیsh.t.najafi@gmail.com1398-07-061402-05-08
207لاله نراقيlale_naraghi@yahoo.com1394-08-191399-08-19
208سعید نصراله نژادsnasrollanejad@yahoo.com1394-08-041395-08-04
209سعید نظریnazari_saeed@yahoo.com1394-09-251404-09-25
210راحله نعمتیbaharnemati6@gmail.com1401-09-231402-09-23
211حبیب نوجوان ha.nojavan.plantpath@gmail.com1402-01-211404-01-21
212شاهین نوری نژاد زرقانیsh_nourinejad@yahoo.com1395-06-141396-06-14
213غلامرضا نیکنامg_niknam@tabrizu.ac.ir1394-11-121395-11-12
214الهام ورزندیانelhamvarzandian@yahoo.com1401-06-201402-06-20
215طاهره سادات هاشمیtshashemin@gmail.com1399-11-271400-11-27
216رقیه همتیrhemati@znu.ac.ir1393-12-171394-12-17
217فرید هوشیار جلودارhoushyar.farid@gmail.com1395-04-021450-03-25
218محسن یاساییmyassaie@yahoo.com1394-08-091395-08-09
219محمد محسن یزدان شناسgyah.nour.as@gmail.com1397-06-201398-06-20
220سید فاطمه یعقوبیfatemeh7282yhgoubi@gmail.com1401-06-201402-06-20
221امیرعباس یوسفیaaysfi@gmail.com1401-06-201402-06-20
ورود کاربران
نام کاربری
رمز عبور
[رمز عبور را فراموش کردم]
آمار بازدیدکنندگان

  • افراد آنلاین: 1
  • بازدید امروز: 1
  • بازدید این ماه: 1764
  • بازدید امسال: 19717
  • کل بازدید ها: 224,766