سایت قدیم

با توجه به اقدامات به روز رسانی پایگاه انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران ، در صورت نیاز جهت دسترسی به سایت قدیم انجمن می توانید اینجا کلیک کنید.

فهرست اعضای وابسته (دانشجویی)

ردیفنام و نام خانوادگیایمیلشروع عضویتپایان عضویت
1اختر ویسی کشتاسبakhtar.v590@gmail.com1400-04-061401-04-06
2عباس آتشی خلیل آبادatashi_khalilabad@yahoo.com1396-06-041397-08-04
3ایوب آذریانayub.azaryan@gmail.com1401-01-271402-01-27
4مهدی آزادوارmehdiazadvar@gmail.com1398-06-251399-06-25
5محبوبه آل بویهmsm_alebouyeh@yahoo.com1395-06-211396-06-21
6سیده مریم آل هاشمmaryam.alehashem78@gmail.com1401-09-111402-09-11
7فاطمه ابراهیم زادهebrahimzadeh93@yahoo.com1394-05-041395-05-04
8سارا ابراهیمیsaraebrahimi22222@gmail.com1401-05-081402-05-08
9امید اتقیاomidatghia@yahoo.com1398-06-061399-06-06
10رحیم احمدوندahmadvandra@gmail.com1394-12-111395-12-11
11عاطفه احمدیati.amd74@gmail.com1400-09-291401-09-29
12محمد جواد احمدیmohamadjavadahmadi79@gmail.com1401-07-111402-07-11
13آرزو اختریMas_moj@yahoo.com1397-12-061398-06-06
14مهدی اخلاقیm.akhlaghi66@yahoo.com1397-07-291398-07-29
15بنیامین اخوندیbenyaminakhonde@gmail.com1401-10-121402-10-12
16حسن ارزانیarzani.hasan75@ut.ac.ir1398-06-251399-06-25
17علی اسدالهیali.asadollahi@ut.ac.ir1395-06-141396-06-14
18انسیه سادات اسماعیلیEnsi_1377@yahoo.com1401-06-121402-06-12
19سید علیرضا اسمعیل زاده حسینیsaesmailzadeh@iripp.ir1395-4-251396-4-25
20آذر اصفهانیAzarir20@gmail.com1398-08-061399-08-06
21سارا اصفهانی زادهsaraesfahanizadeh@gmail.com1401-12-101402-12-10
22فايقه اطمينانيFaegheh.Etminani@yahoo.com1394-09-291400-10-26
23الهام اکبری اصل elhamakbari_66@yahoo.com1399-10-301400-10-30
24امین اکسیرexir9366@yahoo.com1398-06-251402-06-25
25توحید اله ویردی پورTohid_ts@yahoo.com1400-01-251410-01-25
26مجتبی امامیm.emami1993@yahoo.com1398-06-161399-06-16
27رضا امامیrezaemami9595@gmail.com1398-08-191399-08-19
28 هانیه امان اله بهاروندیh.amanolahi@yahoo.com1399-07-221400-07-22
29مجید امانیMajidamani2008@yahoo.com1395-06-141396-06-14
30میترا امیدی نسبmomidi68@yahoo.com1399-10-011401-10-01
31فرهاد امیریamirifarhad702@gmail.com1401-02-281402-02-28
32محسن امیری مزرائیmohsen_mazra@yahoo.com1395-09-291396-09-29
33راحله امینیrahele.amini2020@gmail.com1398-06-251399-06-25
34محمدتقی اهریmohamadtaghiahari@gmail.com1400-11-021401-11-02
35علی بابائی احمدآبادali.babaei.ahmadabad@gmail.com1401-12-231402-12-23
36فریبا بختیاریfaribaakhtiari@yahoo.com1395-06-171396-06-17
37سمیه بخشیSomaye.bakhshi90@gmail.com1400-01-211401-01-21
38سیده نجمه بنی هاشمیانNajmeh_banihashemian@yahoo.com1397-06-241398-06-24
39عطیه بهاریatiyehbahari@gmail.com1400-10-061401-10-06
40محسن بهراmohsen.bahra@ut.ac.ir1401-11-031402-11-03
41عباس بهشاد اثنی عشریa.behshadesnaashari@gmail.com1397-06-131398-06-13
42بهاره بهفرbehfar_bahar@yahoo.com1399-10-301400-10-30
43یاسر بی نیاز Yaser.biniaz@gmail.com1398-06-271399-06-27
44حسین بیاتbayat_new@yahoo.com1395-06-201396-06-20
45فاطمه بیرانوندbeyranvand1372@gmail.com1398-08-111402-08-11
46مینا بیگ زادminabeigzadeh92@gmail.com1398-06-251399-06-25
47راضیه پورسعیدR_poursaeid@yahoo.com1395-06-201396-06-20
48علیرضا پورصفرa.rezapoursafar@gmail.com1394-05-031395-05-03
49گلچهر پورمحمديgolchehr.p@gmail.com1400-09-151401-09-15
50مهرداد پیرویانm.peiravian@ut.ac.ir1393-09-081402-09-30
51نگین پیمانیnegin.p1376@yahoo.com1399-11-041404-11-04
52سعید تابعینtabein.saeid@gmail.com1394-06-211395-06-21
53کیمیا تخمه چیkimia.tokhmechi@znu.ac.ir1401-05-081402-05-08
54سحر تدینs.tadayon2015@gmail.com1398-03-191399-03-19
55رضا تورجی مسرورrtoraji7@gmail.com1401-12-121402-12-12
56اکبر جاهدیakbar.jahedi@yahoo.com1398-07-031399-07-03
57نسترن جعفریjafari.n@yahoo.com1398-06-061402-06-06
58محسن جلالی فتح آبادیmohsen.jalali.fa@gmail.com1398-03-091402-08-09
59نسیم جلودارنژادیانkaroon_kh@yahoo.com1395-03-111396-03-11
60الهه جمالیejamali3033@gmail.com1401-05-081403-05-08
61مهدی جمشیدیjamshidimg@gmail.com1398/6/251399/6/25
62مهرانه جمشیدی سورکیmehisouraki@gmail.com1401-01-311402-01-31
63نجمه جوانبخت اولn_javanbakht1@yahoo.com1401-09-261403-09-26
64آمنه جوکارjokarameneh@yahoo.com1398-06-251399-06-25
65لیلا جهانبازیانL_jahanbazi@yahoo.com1399-07-141402-09-20
66دنیا حاجی حاجیکلاییDonya.Haji.1993@gmail.com1397-06-131398-06-13
67منیره حاجی مختاری توران پشتیmaniamokhtari66@gmail.com1401-12-021403-12-02
68مُنا حاصلیhaselimona@gmail.com1398-08-111399-08-11
69پریسا حسن شیخیhassansheikhi2013@gmail.com1398-06-251399-06-25
70احسان حسنوندehsan.h1366@yahoo.com1399-12-121400-12-12
71میلاد حسنی لر عنصرودیMiladHasanilar1373@gmail.com1401-09-181402-09-18
72سیده فائزه حسینی sfhosseini322@gmail.com1400-07-111402-07-11
73آمنه حسینی خواه چوشلیsaghi_hkh@yahoo.co.uk1393-09-081396-09-08
74سیده زیور حسینی شاکریzivarhosseini73@gmail.com1398-06-251399-06-25
75حسین حمیدی بنایمhhamidi9182@gmail.com1397-06-141398-06-14
76معصومه حیاتیhayatimax@yahoo.co.uk1399-10-221400-10-22
77سارا حیدری منجیلیsaraheydarimanjili@yahoo.com1398-06-061399-06-06
78امیر مسعود حیدری نژادamir.masoud_90@yahoo.com1395-02-071396-02-07
79زینب حیدریانzeinab.heidarian@gmail.com1394-01-271395-01-27
80فريبا حيدريfaribaheidari.88@gmail.com1395-02-071396-02-07
81سیروس خاکسارirancamerahome@yahoo.com1398-03-071401-03-18
82نوید خالدیانn.kh.eh2021@gmail.com1401-06-231402-06-23
83فاطمه خانبلوکیKhanbolukifateme@gmail.com1398-08-081401-08-08
84صولت خدادادی منشsowlatkhodadad@gmail.com1398-08-061399-08-06
85سیما خداویسیsimakhodaveisi@gmail.com1400-04-021401-04-02
86غزاله سادات خلیفه سلطانیghazaleh.khalifehsoltani@gmail.com1398-08-071399-08-07
87مریم خلیلیM1khalili@yahoo.com1395-06-171396-06-17
88علیرضا خورشیدزادهzxc34000@yahoo.com1399-09-261400-09-26
89فاطمه دباغیftmedbaghy@gmail.com1401-04-211402-04-21
90زلیخا درجیzolaikha.dorji@yahoo.com1395-03-111396-03-11
91نوشین درخشانnooshinderakhshan2014@gmail.com1398-08-071401-08-07
92راحله درزیR.darzi@ut.ac.ir1399-11-131401-11-13
93ژیلا دلخواهjiladelkhah19@yahoo.com1398-06-251399-06-25
94مزده دوستیmojdeedostir4133rt@gmail.com1398-06-061399-06-06
95فرشته دهقانیfereshteh_d26@yahoo.com1398-06-251401-06-25
96زینب ذوالفقاریzynabf.zlf@gmail.com1400-08-181401-08-18
97صدیقه راحمیs.rahemi2328@gmail.com1398-06-251399-06-25
98مریم رئیسیm.reasii@yahoo.com1395-06-151396-06-15
99مریم ربیعیmaryam.ali753441@gmail.com1399-11-041404-11-04
100عادل ربیعی دولت آبادیadel.ra.67@gmail.com1399-09-011401-09-01
101مصطفی رحیمیrahimimostafa83@gmail.com1397-06-131398-06-13
102سهیلا رضائی rezaees194@gmail.com1401-09-061402-09-06
103احسان رضائیe.rezaei1376@gmail.com1402-06-071404-06-07
104نگار رضازاده پیله داربنیnegar.rezazadeh@yahoo.com1397-01-271402-01-27
105محمد رضا رضاییbiotech.rezaei@yahoo.com1401-08-281402-08-28
106فرزانه رضوی زادهrazavizade07@gmail.com1401-09-291402-09-29
107وحیده رفیعیvrafie@shirazu.ac.ir1396-10-111397-10-11
108نگین رمضان زادهNegin.ramezanzad@ut.ac.ir1398-08-111400-08-11
109سعیده رنجبرranjbar.saeedeh@ut.ac.ir1398-06-251399-06-25
110شهلا رنجبرsh.ranjbar00@gmail.com1399-07-141401-07-14
111فاطمه زارع پیشهhelmazare.79@gmail.com1398/6/251399/6/25
112مهسا زنیالیان مهربانیm.z.mehrabani@gmail.com1395-06-171396-06-17
113محمد حسین زینلی مقدمmh.zeinali.m@gmail.com1400-08-171401-08-17
114سید مازیار ساداتی اسبوئیSadati.mazyar@gmail.com1400-02-121405-07-19
115محسن ساسانیmohsen7sasani@ut.ac.ir1398-06-061399-06-06
116نغمه ساوه شمشکیnaghme96shemshaki@gmail.com1401-02-171402-02-17
117حجت سعادتیSaadatihojjat@gmail.com1399-12-211400-12-21
118پارمیس سعدآبادی p.sadabadi@gmail.com1402-04-211404-04-21
119سحر سلامیsalami.s070@gmail.com1401-05-081406-05-08
120مریم سلمانی جلودارmaryam.salmani9472@gmail.com1401-02-291403-02-29
121اعظم سلیمانیazamsoleimany@gmail.com1401-03-241402-03-24
122سیاوش سماویsamavi.siavash@gmail.com1397-02-311402-02-31
123فرناز شاپورانFshapooran@yahoo.com1393-06-041394-06-04
124گلناز شادمانیgolnaz.shadmani1393@gmail.com1397-08-011398-08-01
125آتنا شاطریان محمدیa.shaterian@ut.ac.ir1395-06-151396-06-15
126بهاره شاه محمدیbahare1236@gmail.com1398-06-061399-06-06
127سیده زهرا شریف شیخ الاسلامیz.sh.engineer@gmail.com1395-06-201396-06-20
128میثم شریفیProsopis1@gmail.com1399-10-271400-10-27
129مهدی شریفی مشهودsabzinesam@yahoo.com1395-06-171398-06-06
130رحمان شعبانیraminshabani612@gmail.com1396-02-231397-02-23
131فهیمه شفیعیShafiei0624@ut.ac.ir1401-09-101402-09-10
132مرضیه شمشیریm.shamshiri.1992@gmail.com1398-06-251399-06-25
133یاسمن شیخیyasamansheikhy1374@gmail.com1397-07-211398-07-21
134علی صابری خسروشاهیjhoseinzade66@yahoo.com1398-06-251399-06-25
135بتول صادقیbatulsadeghy@gmail.com1400-03-291402-07-23
136کمال صادقی خمارتاجیK.sadeghi989@gmail.com1399-07-141402-09-05
137آتنا صافیatenasafii@gmail.com1398-06-261399-06-25
138علی صفایی فراهانیasafaieshiraz@yahoo.com1394-06-091395-06-09
139فهیمه صفدرپورsafdarpour40@gmail.com1395-06-201396-06-20
140شاهد صفرshahed.safar@gmail.com1395-06-171396-06-17
141تابان صفرزاده خسروشاهیtaban.khosroshahi@gmail.com1400-07-161401-07-16
142سمیه صیفوریsomaye.sayfouri@yahoo.com1395-06-201396-06-20
143زهرا ضیاییz.ziaiee1995@gmail.com1400-09-081401-09-08
144افشین طالبیafshinn.talebi@yahoo.com1401-10-201402-10-20
145زهرا طاییS.ta1993@yahoo.com1399-07-221400-07-22
146صبا طبرسیtabsaba62@gmail.com1401-01-141403-01-14
147فرزاد عابدیfarzadabedi72@yahoo.com1398-08-041399-08-04
148حاجیه عباسیhajieh.abbasi.98@gmail.com1399-12-091403-09-08
149ابراهیم عباسیabbasie.ebrahim@gmail.com1399-12-231400-12-23
150عباس عبدالخانیabbas_abdolkhani@yahoo.com1399-12-231400-12-23
151فاطمه عدالت نژادf.edalatnejad@ag.iut.ac.ir1398-08-041399-08-04
152رویا عرفاندوستroya.erfandoust.7@gmail.com1398-06-251402-06-25
153رازمیگ عزیزیrazmik.azizi@gmail.com1394-07-201403-08-25
154مریم عزیزیAzizi.Maryam11@gmail.com1399-10-221400-10-22
155فاطمه عطااللهیBaharesh_Qfa@yahoo.com1395-06-141396-06-14
156محمد عظیمیazimi.ac.ir@gmail.com1395-06-201396-06-20
157مهسا علی پاشازادهmahsa.ali.pashaza@ut.ac.ir1398-08-061402-08-06
158حسین علی پورalipoor7474.ha@gmail.com1394-08-191395-08-19
159سینا علی پورsinaalipour12@gmail.com1397-06-201402-06-20
160نسیم علیجانی ممقانیn.aljm1387_17@yahoo.com1393-12-231395-12-23
161مهرداد علیزادهmehrdad.alizadeh14@yahoo.com1398-03-041400-03-24
162علی علیقلی زاده قورقچیa.aligolizadeh1@gmail.com1397-09-131402-09-28
163سمیرا عنایتیsamiraenayati2014@gmail.com1398-06-251399-06-25
164زینب غریبیZ.gharibi657@gmail.com1401-09-081402-09-08
165شهرام غفوری فرShahramGF@yahoo.com1396-02-261401-08-24
166جلال غلام نژادjalal.gholamnejad@modares.ac.ir1397-02-181398-02-18
167کاظم غنمیghaname75@gmail.com1398-02-231399-02-23
168حسن فاضلیsiahar945@gmail.com1398-06-251399-06-25
169فاطمه فتاحیfatemeh.fatahii.1364@gmail.com1400-01-151405-01-15
170امل فضلی عربamalfazliarab@yahoo.com1399-07-221400-07-22
171فائزه فلکیfaez.fal1365@gmail.com1398-03-071399-04-10
172سید حاتم فواضلیhatamfavazeli455@gmail.com1400-06-171402-09-06
173اسماعیل فیضی خواجهesmaeelfeizi@yahoo.com1398-06-031400-06-03
174دلشاد قادریdelshad.ghaderi@yahoo.com1394-06-111395-06-11
175امید قادریomid.ghaderi8217@gmail.com1401-11-141402-11-14
176هادی قاسمیhadi.ghasemii75@gmail.com1400-12-221403-01-27
177منا قاسمیghasemimona1364@gmail.com1397-06-131398-06-13
178مهدیه قاعدیmahdiyeh.ghaedi74@gmail.com1400-09-281401-09-28
179محمد قرباندوست لپوندانیmohammadghorbandost885@gmail.com1401-09-131402-09-13
180زهرا قره چائیgharahchaeezahra@gmail.com1401-12-111402-12-11
181مریم قضاوی اصفهانی maryam.ghazavi1358@gmail.com1400-09-041402-09-04
182سعید قهاری کوچکسراییs.ghahary@gmail.com1402-01-061403-01-06
183فاطمه قیاسی نوعیfateme.ghiasinoei@yahoo.com1398-06-061399-06-06
184محمود کابلیkabolimahmoud1365@gmail.com1399-07-221400-07-22
185زهرا کاشیهاmahnaz.kashiha@yshoo.com1398-06-251399-06-25
186مژده کاکوئی نژادm.kakuei@gmail.com1393-11-121405-11-12
187مجتبی کرامتmkeramat1393@gmail.com1401-06-051402-06-05
188ریحانه کردیreyhanekordi1376@gmail.com1401-05-151403-05-15
189میلاد کرمانیانmilad.kermanian@yahoo.com1400-07-261401-07-26
190فرشاد کرمیانkaramian.farshad@gmail.com1394-04-101395-04-10
191رویا کریمی پور کاشانیroya679539@yahoo.com1395-03-011402-06-22
192حدیثه کشاورزHadiseh.keshavarz001@gmail.com1401-12-061402-12-06
193مریم کلانتریkalantari7181@chmail.ir1395-06-141396-06-14
194فاطمه کیهان دوستanis.keyhandoust@gmail.com1399-10-201400-10-20
195هادی گلزاریhadigolzary@gmail.com1401-02-291402-02-29
196الهه لطفعلی نژادElahelotfalinezhad@yahoo.com1400-08-181402-08-18
197فاطمه لطفیaidalotfi.id@gmail.com1401-02-291403-02-29
198سروه ماوتیsrwa.mavati75@gmail.com1400-09-051401-09-05
199امیرصابر محبوبsaber.mhb48@gmail.com1398-06-251399-06-25
200نصیب محمد امینیnasib.m.amini@gmail.com1398-06-251399-06-25
201مهسا محمدلوmahsamd8@gmail.com1401-05-091402-05-09
202لیلا محمدی leyla.m906@gmail.com1400-08-281401-08-28
203شرافت محمدیsh.mohammady74@gmail.com1401-04-061402-04-06
204مهدی محمودیmahdi.mahmoudiviii@gmail.com1400-04-291401-04-29
205زهرا محمودیانz.mahmoudian1373@gmail.com1400-09-121401-09-12
206زهرا مدهنیmadhani93zahra@gmail.com1398-06-251399-06-25
207خدیجه مرزانیkh.marzani@yahoo.com1397-06-131398-06-13
208ترانه مسلم قشلاقیtaranehm29@yahoo.com1398-06-251402-06-23
209معصومه مسلمیMasome.moslemi@yahoo.com1400-08-021401-08-02
210امیرحمزه مسیحیmeysammasihi1266@gmail.com1401-10-231402-10-23
211سمیه مشاریS_moshari@yahoo.com1401-09-281402-09-28
212نادیا مشرف قهفرخیnad.mosharaf@gmail.com1400-08-241401-08-24
213الهام معاونe_moaven@yahoo.com1401-06-141402-06-14
214پدرام معینیpedrammoiny@yahoo.com1395-03-091396-03-09
215فاروق مفاخری باشماقfarogh.mafakheri66@yahoo.com1399-09-081402-09-08
216محبوبه مقدسیtalaie_nab1@yahoo.com1397-06-131398-06-13
217محدثه مقسمmoh.moghassem@gmail.com1402-04-211403-04-21
218سروش مقصودلونژادsoroush_2406@yahoo.com1400-09-161401-09-16
219امین مقصودیaminmagh2014@yahoo.com1395-03-191402-06-20
220فریبرز منافیFARIBORZMANAFI@YAHOO.COM1394-07-161395-07-16
221مهرداد منافی شبستریmanafi_mehrdad@yahoo.com1394-06-111395-06-11
222سپهر منظوریSepehr.manzouri@gmail.com1398-06-251399-06-25
223سمیه منعمیmonemi.somayeh75@gmail.com1398-08-081405-08-08
224داود منگالی صالح آبادdavoodmangali@yahoo.com1393-11-161395-11-16
225سید مسلم موسویانmoslem.moosavian@gmail.com1395-06-171396-06-17
226رضاپور مهدی علمدارلوrezapoorma@gmail.com1395-02-191396-02-19
227سارا مهدیانsara.mahdian89@yahoo.com1395-06-201396-06-20
228ثریا میرزاپورsorayamirzapour@ymail.com1394-01-241396-01-24
229شهناز میرزایی بهمن آبادshahnazmirzaei93@gmail.com1394-08-121396-08-12
230نگار ناظمیNegar.Nazemi1378@gmail.com1401-06-071402-06-07
231حمید نامورحمزانلوییhamidnamvar2002@yahoo.com1399-01-191404-01-19
232سودا نصیریsevda.nasiri.1504@gmail.com1400-09-021401-09-02
233فاطمه نظام آبادیf.nezamabadi@ut.ac.ir1395-06-141396-06-14
234سوده نظریsoodehnazari.sn@gmail.com1398-06-251399-06-25
235فهیمه نظریFahimehnazari236@gmail.com1399-10-221400-10-22
236سارا نعیمیsara.naeimi@mail.um.ac.ir1401-10-261405-10-26
237رعنا نورمحمدی نظریانrana.nurmahammadi1993@gmail.com1401-11-191404-11-19
238غفار نوری آل آقاghaffarnouri@yahoo.com1399-10-211400-10-21
239یوسف نوری فردyusefnurifard2020@gmail.com1401-06-201402-06-20
240آرش نوشادیNowshadiarash@gmail.com1401-02-191405-02-19
241مرتضی نوکامsazandegan.wa@gmail.com1398-07-221399-07-22
242مهرناز نیکmehrnaznik.9@gmail.com1401-05-121402-05-12
243آرش وفاییArash.vafaie@ut.ac.ir1397-06-131398-06-13
244اسماعیل هاشم‌لوesm.hashemloo@gmail.com1397-02-111402-09-28
245پریسا همتیp.hemmati@yahoo.com1401-09-161402-09-16
246فرشاد همتی دیناروندfarshad446@yahoo.com1399-07-141403-07-14
247نازنین هوشمند حقیقت گوnazanin.hooshmand.haghighat@gmail.com1401-09-061403-09-06
248دانیال یازرلوyazarloo.danyal@yahoo.com1401-02-291402-02-29
249ابوالفضل یحیوی آزادsaeid.yahyavi1989@gmail.com1401-12-091403-12-09
250مرضیه یزدان پناهmarzieh.y.1989@gmail.com1398-08-081399-08-08
251طیبه یوسفیهtyosefieh@gmail.com1399-04-051402-08-17
ورود کاربران
نام کاربری
رمز عبور
[رمز عبور را فراموش کردم]
آمار بازدیدکنندگان

  • افراد آنلاین: 1
  • بازدید امروز: 7
  • بازدید این ماه: 1764
  • بازدید امسال: 19717
  • کل بازدید ها: 224,766